Artikel Deal! – Publieke sector experimenteert met nieuwe methodieken

20 jul 2015

Innovatief inkopen ontwikkelt zich langzaam maar zeker in de publieke sector. Door buiten de kaders te denken van het traditionele inkopen behalen inkopers verrassend goede resultaten. Er is echter onduidelijkheid over het onderwerp: wat verstaan inkopers precies onder innovatief inkopen? Welke innovatieve inkoopmethoden gebruiken ze het meest? En welke methode past het beste bij een bepaalde inkoopcategorie? 70 inkopers namen deel aan het onderzoek wat bestond uit een enquête en diepte-interviews.

Deal! publiceerde een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Lees het artikel uit de Deal! van juli 2015 hier:

 

AEVESDEAL

 

Onderzoeksverslag: Innovatief inkopen