Afstudeeronderzoek Procurement Outsourcing in de publieke sector

20 feb 2013

Bent u beleidsmakend of heeft u invloed op het inkoopbeleid? Geef dan je mening en draag bij aan mijn afstudeeronderzoek naar Procurement Outsourcing in de publieke sector. Dit afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd voor de Academie voor Facility
Management aan de Haagse Hogeschool en tevens onder begeleiding van Wim Nieland (Aeves).

U kan uw mening geven door online diverse meerkeuze vragen te beantwoorden, dit vraagt ongeveer 15 minuten van uw tijd.
U kunt het invullen van de enquête starten door op onderstaande link te klikken:

http://www.thesistools.com/web/?id=321907

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: ‘Hoe kan Procurement Outsourcing een bijdrage leveren aan strategische
doelen als doelmatig en rechtmatig omgaan met gemeenschapsgeld van overheidsorganisaties?’

Aanleiding van dit onderwerp is de toenemende druk op kosten waardoor efficiënt en effectief met publiekgeld moet worden omgegaan. Procurement Outsourcing kan hier een bijdrage aan leveren. In 2005 is hier ook een groot onderzoek naar gedaan en wij zijn benieuwd naar de ontwikkelingen en opinies acht jaar later.

Alle door u verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk en anoniem worden behandeld en voor geen andere doelen gebruikt worden dan waarvoor het vervaardigd is.

Bijzonder dank voor uw medewerking!

Erik van Meurs en Wim Nieland
Afstudeerstagiair Academie voor Facility Management – Haagse Hogeschool en Aeves