Materiedeskundige Laboratorium – Bilthoven

4 mei 2021 Inkoop Interim Publiek Bilthoven

Introductie

Voor het RIVM zijn wij op zoek naar een inkoopadviseur Laboratorium die ervaring heeft met Europees aanbesteden. Het betreft een opdracht voor één jaar en 24 uur per week.

Organisatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is toonaangevend als het gaat om de relatie van de leefomgeving met onze gezondheid en ondersteunt overheden met kennis en kunde. RIVM is een agentschap van het ministerie van VWS, en heeft als kennisinstituut wettelijk ingekaderde taken op het gebied van volksgezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Op het gebied van de leefomgeving houdt het RIVM de vinger aan de pols door structureel de kwaliteit van lucht, water en bodem te monitoren. En het vericht metingen als zich een ongeval of calamiteit voordoet, waarbij stoffen vrijkomen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en het milieu. Ook doen RIVM al 50 jaar onderzoek naar verschillende vormen van straling, bijvoorbeeld van radioactieve stoffen, lichtbronnen, hoogspanningslijnen en mobiele telefoons. Daarnaast speelt het RIVM in op nieuwe milieuvraagstukken en nieuwe vragen die de samenleving stelt: Blijven er geneesmiddelen vanuit ons afvalwater achter in het milieu? Nanotechnologie biedt kansen, maar zijn er ook gezondheidsrisico’s verbonden aan deze technologie? Het RIVM wil de transitie naar een duurzame samenleving en een groene economie ondersteunen, zodat ook toekomstige generaties in een gezonde omgeving kunnen leven.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) regisseert en coördineert landelijke door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken en screeningen, het Nationaal Programma Grieppreventie en de pneumokokkenvaccinatie.

Het CvB verbindt de betrokken partijen in het beleid- en uitvoeringsveld. Het organiseert en ondersteunt het netwerk proactief en richt zich op het verder ontwikkelen van bestaande bevolkingsonderzoeken en het succesvol invoeren van nieuwe bevolkingsonderzoeken.

Hiervoor produceert, bundelt en ontsluit het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek in samenspraak met ketenpartners de benodigde kennis en deskundigheid. Naast de coördinatie en regie voert het CvB de volgende taken uit:

 • Financieren van bevolkingsonderzoeken
 • Kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsborging
 • Zorgen voor een goede Informatiehuishouding
 • Monitoren en evalueren
 • Communiceren met publiek, professionals en stakeholders
 • Kennis bundelen en innoveren
 • Adviseren en informeren van beleidsmakers
 • Doelen zijn het behalen van gezondheidswinst en het bieden van handelingsopties door een herkenbaar, bereikbaar, veilig en samenhangend aanbod van bevolkingsonderzoek van hoge kwaliteit aan burgers, tegen redelijke kosten.

Functie

Het RIVM/CVB heeft nu vier aanbestedingen voorzien (AB1: HPV-test en zelfafnameset, AB2: screeningslabs (HPV en Cytologie), AB3: couvertage van zelfafnamepakketten, AB4: kwaliteits/controlematerialen). Van alle vier is de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) de aanbestedende dienst, maar hebben we wel als RIVM ook een belangrijke rol. De gewenste kandidaat zou vooral als taak hebben om vanuit het RIVM een van de meedenkers te zijn over de aanbestedingsstukken. Een belangrijke taak wordt om de verbinding tussen alle aanbestedingen inhoudelijk te zien (zoals inhoudelijke keuzes in de ene aanbesteding en de impact die dat heeft op de andere aanbesteding) . Het gaat erom de vertaalslag te maken wat betreft de inhoud, ook wat betreft de benodigde documentatie. En om te signaleren naar de projectleider bij opvallende punten. De inzet is gewenst tijdens zowel de schrijffase, de gunningsfase als mogelijk ook de implementatiefase. Dit in nader overleg.

Functie-eisen

Het CVB zoekt geen inkoper, maar wel een materiedeskundige met kennis van / gevoel voor Europees aanbesteden. De kandidaat dient onderstaande kennis te hebben : Kennis van laboratoria, waarbij microbiologie (HPV) en/of pathologie (cervixcytologie) een pré is Kennis van kwaliteitsborging, validatie, verificatie (evt ook POC of vrijgifte bij implementatie) Kennis van en ervaring met Europese aanbestedingen.

 • WO werk en denk niveau op het gebied van laboratoria, bij voorkeur verkregen door een afgeronde laboratorium opleiding.
 • Inkoopopleiding Europees aanbesteden (zoals NEVI of gelijkwaardig) is een pre
 • Specialistische kennis en ervaring mbt microbiologie (HPV) (1 referenties) EN/OF Specialistische kennis en ervaring mbt pathologie (cervixcytologie) (1 referenties)
 • Kennis van kwaliteitsborging, validatie, verificatie
 • Kennis van en ervaring met Europese aanbestedingen
 • Kennis van de door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoek (zoals hierboven omschreven ) is een pre. (1 referenties)

Sollicitatie

Heb je interesse in deze opdracht of wil je meer informatie? Neem dan contact op met, of stuur je CV en motivatie naar Kevin Mensonides via k.mensonides@aevesbenefit.com of 06-53762253.