Interim EA Inkoopadviseur Werken – Haarlem

12 mrt 2018 Inkoop Interim Publiek Haarlem

Introductie

Aeves Benefit is voor een decentrale overheidsorganisatie in Noord-Holland op zoek naar een medior projectinkoper met veel ervaring op het gebied van Europese aanbestedingen ‘Werken’. Het betreft een interim opdracht van ca 24 uur in de week.

Organisatie

De organisatie bestaat uit de directie, de provinciale ambtenaren en het bestuur. De directie is de schakel tussen het bestuur en de ambtenaren. De directie bestaat uit een algemeen directeur en 3 directeuren. Samen geven zij leiding aan de ambtenaren. De ambtenaren adviseren het college van Gedeputeerde Staten (GS), bereiden besluiten voor, vertalen de ambities uit het Coalitieakkoord naar concreet beleid en projecten en voeren het beleid van de organisatie uit.

Functie

De in te zetten medewerker moet beschikken over gedegen kennis van de aanbestedingswet en aanbestedingsprocedures. Tevens moet deze persoon in staat zijn zich op korte termijn de provinciale aanbestedingsregels, werkwijze van bestaande raamcontracten en de toepassing daarvan eigen te maken.

Een groot deel van de advisering is aan de directie Beheer en Uitvoering. Kennis van de GWW-sector en van de verschillende typen contractvormen die hier gangbaar zijn (zoals UAVgc-contracten) is dan ook gewenst.

Tot de taken behoren onder andere:

· Het coördineren van het team projectinkoop:
– het verdelen van capaciteitsaanvragen;
– knelpunten signaleren en oplossen;
– collega projectinkopers adviseren en coachen;
– als aanspreekpunt fungeren voor belangrijke interne klanten over bv. Werkwijze en samenwerking en mogelijke acties daaruit oppakken;

· Het adviseren op en ondersteunen van (meervoudig) onderhandse en nationale aanbestedingen;

· Het adviseren over verlengingen van (nadere) overeenkomsten, verzoeken tot wijzigingen en uitzonderingen;

· Het plaatsen van aanbestedingen op TenderNed en het begeleiden van het aanbestedingsproces inclusief consensusbeoordeling, het schrijven van de motivering in de brieven en voeren van evaluatiegesprekken;

· Het afstemmen met en ondersteunen van de contractmanager bij nadere overeenkomsten onder raamovereenkomsten;

· Het, waar nodig, inhoudelijk afstemmen over aanbestedingsvraagstukken met inkoopadviseurs, juridisch adviseurs en contractmanagers.

Alles vanzelfsprekend binnen van toepassing zijn de (Provinciale) aanbestedingsregelgeving en contractvoorwaarden.


Functie eisen

Minium eisen

a) HBO werk- en denkniveau;

b) Kennis van (Europese) aanbestedingsregels;

c) Ervaring met dienstencontracten;

d) Ervaring met het GWW werkveld (UAV2012, UAVgc, RAW-bestekken).

Gunningscriteria Kwaliteit

Als de kandidaat aan de minimumeisen voldoet wordt deze vervolgens beoordeeld op de volgende wensen:

a) Uitstekende (aantoonbare) adviesvaardigheden;

b) Mate van ervaring met dienstencontracten;

c) Mate van ervaring met het GWW werkveld (UAV2012, UAVgc, RAW-bestekken;

d) Mate van ervaring met coachen en begeleiden van een team.

Aanbod

  • Start: zsm
  • Duur van de opdracht: ca 6 maanden
  • Aantal uur: 24
  • Standplaats: Haarlem

Inlichtingen

Esther Storm

e.storm@aevesbenefit.com

0650732750

Sollicitatie

Esther Storm

e.storm@aevesbenefit.com

0650732750

Solliciteren
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook