Interim Contractmanager – Den Haag

16 nov 2021 overige Interim Publiek Den Haag

Introductie

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn wij op zoek naar een contractmanager die per december voor tenminste 36 uur per week beschikbaar is.

Organisatie

De afdeling Vergunningverlening ondersteuning en afhandeling verzorgt de administratieveontvangst, facturatie, ondersteuning en afhandeling van alle vergunningaanvragen. Aanvragenzonder oordeelsvorming van een inspecteur behandelen we zelf.

We beheren de Balanced Scorecard voor de portefeuille Omgeving endienstverlening/vergunningverlening, waarin Kritische Prestatie Indicatoren zijn benoemd rondomonder meer doorlooptijd, werkvoorraad, kwaliteit en productie. Verder monitoren en rapporteren weover de productie en omzetcijfers van de 3 vergunningverlenende afdelingen en de onderliggende11 teams. Ook beheren we het contract tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) enKiwa.

Deze taken voeren we uit met 3 teams: team ondersteuning en afhandeling (OA) Luchtvaart, teamOA Leefomgeving en rail, en team OA Scheepvaart. Onze ambitie? Steeds meer werken als éénafdeling die over de volle breedte van de vergunningverlening de werkzaamheden uitvoert. Dit meteen duidelijk doel: altijd optimale dienst- en vergunningverlening leveren. Een voorbeeld hiervan isdat de afdeling een optimalisatietraject doorloopt waarbij veel handmatige processen wordengeautomatiseerd en gerobotiseerd. Onze 3 teams hebben, naast de gezamenlijke taken, ook eigenwerkzaamheden.

Functie

Het tarievenstelsel transport wordt herzien. Om te zorgen voor kostendekkende tarieven voor hetafgeven van vergunningen moeten de kostprijzen ervan vertaald worden naar beleid. Alscontractmanager leid jij dit traject binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport in goede banen.

Vanuit Den Haag bouw je voort op de stappen die we al gezet hebben.Jij duikt in de herziening van het tarievenstelsel transport. Voor elke vergunning die binnen detransportwereld verleend wordt, bijvoorbeeld voor personenvervoer of luchtvaart, ontvangt deInspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bedrag. Om te zorgen dat deze tarievenkostendekkend zijn, vertaal jij de kostprijzen van de vergunningen naar beleidsstukken voor debewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Omdat de tarievenelk jaar worden geïndexeerd, ben én blijf je volop in overleg met allerlei betrokken partijen. Denkaan de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van Infrastructuur en Waterstaat, en collega’svan ILT en de betrokken beleidsdirecties. Naast de tarieven herzien we ook de mandatenregelmatig. Dankzij jou worden ook deze wijzigingen op de juiste manier verwerkt.

Naast je werk rondom het tarievenstelsel beheer je een langlopend contract voor het verlenen vaneenvoudige vergunningen en een aantal kleinere contracten. Jij houdt het langlopende contractlevend en actueel en beantwoordt, samen met een jurist, alle vragen over het contract. Denk aanvragen van collega’s van vergunningverlening en toezicht over de inhoud van het contract,mogelijke uitbreidingen en de juiste interpretatie van bepaalde artikelen. Je neemt deel aan hetdirectieoverleg met de contractpartner, bereidt het bestuurlijk overleg tussen de inspecteur generaal en de top van de contractpartij voor, en hebt regelmatig contact met de beleidsonderdelenvan IenW. Daarnaast vertaal je nieuwe wet- en regelgeving naar het contract en de uit te voerentaken. Jij zorgt dat de ILT het single point of contact is voor de contractpartner. Zo creëer jeoverzicht op alle lopende zaken en vragen.

In deze tijd krijg je een goed en grotendeels online inwerktraject waarbij je kennis maakt met deILT en jouw collega’s. Binnen het team krijg je een buddy toegewezen die je inwerkt en bij wie jeterecht kan met al jouw vragen.

Functie-eisen

Voor de in invulling van deze interim opdracht zijn wij op zoek naar een contractmanager met:

• Je hebt een WO-diploma;

• Werk- en denkniveau Master/doctoraal;

• Je hebt meerdere jaren ervaring met beleidsmatige overleggen en bijpassend contractbeheer;

• Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Hiernaast herken jij jezelf in het volgende:

Je spreekt de taal van beleidsadviseurs en juristen. De keuzes binnen vraagstukken leg je dan ookop alle niveaus helder uit. Je neemt verantwoordelijkheid voor je adviezen en staat voor je mening.Risico’s duid je en je benoemt en bedenkt kansrijke oplossingsrichtingen. Overtuigingskracht is eenvan jouw sterke punten. Als contractmanager zorg je dat de relatie met de contractpartij van beidekanten blijft werken. Je leeft je uitstekend in de positie van de ander in en begrijp dat de ILT enonze stakeholders verschillende belangen hebben. De strategie van de ILT is altijd leidend voor jou.

Aanbod

Het aanbod en meer informatie over deze opdracht:

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden/ uurtarief

• Standplaats: Den Haag, thuiswerken is voor nu wel de norm.

• Start en doorlooptijd: december tot eind februari met kans op verlengen

Inlichtingen

Heb je interesse in deze opdracht of wil je meer weten? Neem dan contact op met Esther Storm via 0650732750 of stuur je CV naar e.storm@aevesbenefit.com

Solliciteren