Onze diensten

Of het nu gaat om Advies,
Werving & Selectie of Detachering:
AevesBenefit biedt u inkoop in optima forma.

Maak hieronder een keuze indien u
meer informatie met betrekking tot onze diensten wilt.

Advies

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Dit heeft grote impact op de manier waarop zowel private als (semi)publieke organisaties zich ontwikkelen en de rol die inkoop hierin speelt. Zoekt u oplossingen om uw concurrentie- of inkooppositie te verbeteren? Zoekt u oplossingen om uw inkoopuitdagingen het hoofd te bieden? Met meer dan twintig jaar inkoopervaring in de private en (semi)publieke sector en de gebundelde kennis van tweehonderd consultants, interim professionals en juristen met allen hun eigen expertisegebieden, begrijpen wij uw uitdaging als geen ander.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een pragmatische aanpak, die gebaseerd is op een rijke ervaring in (inkoop)transformaties, advies- en onderzoeksopdrachten, projectmatig aanbesteden en juridische advisering.

Wij kijken bij de uitvoering van onze projecten niet alleen naar inkoop maar betrekken waar nodig ook andere functionele gebieden ten einde maximale toegevoegde waarde te creëren. Dit alles in nauwe samenwerking met uw medewerkers want daarmee wordt uiteindelijk het verschil gemaakt. Wij staan voor u klaar: van advies tot en met implementatie.

Voor al onze adviesdiensten – van (inkoop)transformaties tot het uitvoeren van aanbestedingen – gaan wij desgewenst een resultaatverplichting met u aan. Wij garanderen dat wij samen met u het afgesproken resultaat behalen.

AevesBenefit als uw partner

Wat kunnen wij voor u betekenen? Een selectie van diensten die wij met grote regelmaat in de private en (semi)publieke sector uitvoeren

Kwalitatieve analyses bepalen van de inkoopvolwassenheid (middels eigen model of MSU+), bepalen van contract- en leveranciersmanagement volwassenheid, vaststellen van board- en/of business alignment, uitvoeren EVR-analyses.

Kwantitatieve analyses uitvoeren van proces-, spend-, contract- en besparingsanalyses, opstellen van business cases, aanbestedingsstrategieën, uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken (bijvoorbeeld in- en uitbesteden).

Kostenreductieprogramma’s inzichtelijk maken lange- en korte termijn besparingen, opstellen implementatieplan, sourcen van producten, diensten en / of categorieën, realiseren besparingen.

Inkooptransformatieprogramma’s vormgeven van de inkoopstrategie en het inkoopbeleid, beschrijven van inkoopprocessen, opstellen van inkoopactieplannen, inrichten van inkooporganisaties en het begeleiden van de verandering, opzetten contract-, leveranciers- en categoriemanagement, inrichten purchase 2 pay (P2P) proces en e-procurement.

Project- en programmamanagement managen van complexe investerings- en / of onderhoudsprojecten, inrichten dan wel transformeren van inkooporganisaties, begeleiden van onderzoeken naar financiële onrechtmatigheid.

Marktanalyse uitvoeren van marktanalyses en marktconsultaties.

Juridische dienstverlening verlenen van juridisch advies omtrent onder andere vraagstukken in aanbestedingen, inkoop- en aanbestedingsbeleid, contracten, aanbestedingstemplates en inkoopvoorwaarden. Uitvoeren van rechtmatigheidscontroles (zowel controle op dossier niveau als (meer)jaarlijkse rechtmatigheidsanalyses).

Projectmatig uitvoeren van aanbestedingen uitvoeren aanbestedingstrajecten van A tot Z (ons concept: “Aanbesteden? Uitbesteden!”).

Opleidingen, trainingen en workshops verzorgen van opleidingen, trainingen en workshops op bovengenoemde gebieden.

Aan de slag

wij denken graag met u mee

Behoeftestelling Een adviestraject begint met het bepalen van de behoeftestelling. Wat is uw exacte behoefte? Soms is deze eenduidig vast te stellen, maar in andere gevallen kan het zijn dat wij nader met u in gesprek gaan over de exacte probleemstelling zodat uw vraagstuk ook daadwerkelijk opgelost wordt. Indien mogelijk bespreken wij in hierbij niet alleen de behoeftestelling, maar tasten wij ook alvast de verschillende oplossingsrichtingen af. AevesBenefit denkt graag met u mee.

Offerte Op basis van de behoeftestelling bepalen wij in onderling overleg de benodigde expertise en competenties en stellen we vast wie het project leidt. U ontvangt vervolgens een offerte met de opdrachtomschrijving inclusief het beoogde resultaat, de projectorganisatie, doorlooptijd, planning en kosten.

Resultaat en evaluatie Na uw akkoord start het project. Uiteraard overleggen wij regelmatig over de voortgang ervan. Wij zijn immers verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. Vanzelfsprekend binnen de overeengekomen kaders van tijd, kwaliteit en budget. Ieder project ronden wij af met een gedegen evaluatie.

Informatie

Meer informatie over AevesBenefit Advies of direct een afspraak maken? Neem contact op met:

Léon Fleuren

Privaat en Semi-Publiek
+31(0)6 11 434 889
l.fleuren@aevesbenefit.com